عبدالرحيم طالبي
مشخصات فردي
ويژگيهاي من

مشخصه اخلاقي: خوش اخلاق
رنگ مو: مشكي
رنگ چشم: مشكي
تناسب اندام: معمولي
رابطه با سيگار: نمي كشم
رنگ پوست: سبزه
بيني: متوسط
علايق من

از نگاه ديگران
فرستنده : Mahdi Rahbarzare   چهارشنبه 92/1/7
Mahdi Rahbarzare
. . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶
. . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶
. . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶
. . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶
. . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶
.¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶
.¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
.¶¶¶¶¶¶¶. . . .¶¶. ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. ¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
. .¶¶¶¶¶¶¶ . ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
. . .¶¶¶¶¶¶. ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
. . . .¶¶¶¶¶¶¶. . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶
. . . . . . . .¶¶. .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . . ¶¶. . ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . .¶¶. . .´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . ¶¶. . . ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . ¶¶. . . ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . ¶¶. . . ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
@...............@..........@............@@@@@.........@

@@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@

@.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@

@..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@

@...@....@...@....@.........@...............@....@.........@

@....@..@....@....@.........@...............@....@.........@

@.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@

@......@.......@....@.........@................@....@.........@
--------------->
    صفحه 1 از 1 ( 1 نظر)  < 1 >  
مشخصات
عبدالرحيم طالبي
وبلاگ : شهدا
پارسي يار : 2-عمومی
عبدالرحيم طالبي

نام: عبدالرحيم طالبي
جنسيت: مرد
استان محل سكونت: فارس
شهر: لارستان
زبان: فارسي
تاريخ تولد: 24 / شهريور / 1373
سن : 27 سال و 2 ماه و 19 روز
تاريخ عضويت: 91/8/25
سن وبلاگ : 9 سال و 19 روز
وضعيت تاهل: مجرد
قد: 175


آخرين يادداشت وبلاگ

ParsiBlog.com ® © 2010